Instructie blindtypen op internet
 
 
Online typecursus met gratis proefles en typevaardigheidstest
Online typevaardigheidscursus
Inschrijven bij TypeStars

Blind leren typen volgens het tienvingersysteem

TypeStars is de meest complete webbased typecursus. In slechts enkele maanden leert u snel en accuraat blindtypen volgens het klassieke tienvingersysteem.

TypeStars voor kinderen

TypeStars voor ouders

TypeStars voor scholen

TypeStars voor senioren

TypeStars voor dyslectici

TypeStars voor bedrijven

TypeStars voor opleiders

TypeStars voorziet in speciale lespakketten voor kinderen, jong volwassenen en senioren, met oefeningen die zijn afgestemd op interessen en leerprocessen in verschillende levensfasen. Elk lesprogramma is beschikbaar in een versie voor QWERTY toetsenbord (gangbaar in Nederland) en AZERTY klavier (veel gebruikt in België). Typelessen worden door adaptieve software dynamisch toegesneden op individuele leerprestaties, zodat elke cursist een opleiding op maat krijgt. Hierdoor leert u met TypeStars niet alleen sneller en beter typen, maar worden uw vaardigheden dusdanig verankerd dat u ze nooit meer verleert.

TypeStars werkt volgens het beproefde tienvingersysteem voor blindtypen en verbindt cursisten via  het internet. Cursisten kunnen de opleiding geheel op eigen gelegenheid volgen of bij aanmelding hun interessen aangeven en zoeken naar studiegenoten die hun belangstellingssfeer delen. In het laatste geval ontstaan studie- en vriendengroepen, virtuele klassen waarbinnen vorderingen worden vergeleken en cursisten kunnen wedijveren qua snelheid en accuratesse. Was typen leren met een digitale lesmethode op CD-ROM of internet door het ontbreken van de sociale stimulans tot dusver vooral een kwestie van zelfdiscipline, TypeStars zet groepsdynamiek volop in bij het leerproces.

Typen leren op internet met games

Bij de jeugdcursus schittert TypeStars mascotte Star in alle spellen en in diverse hoofdrollen: van vallende ster tot zeester.

Een online typetraining met spelletjes

TypeStars is gemaakt door het team van onderwijsdeskundigen en programmeurs, dat halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw de eerste digitale typecursus uitbracht op een diskette voor (DOS) PC's.
Naast een kern van vaste medewerkers bestaat Team TypeStars uit leerkrachten die dagelijks voor de klas staan op scholen waar de TypeStars-methode wordt toegepast.

Leermethoden voor diverse leeftijdscategorieën die in een kwarteeuw steeds verder zijn ontwikkeld en verfijnd, een intensieve individuele begeleiding met lessen op maat en de dynamiek van sociale netwerken maken TypeStars tot de meest effectieve typecursus op het internet.

Haal uw typediploma online
Online typecursus voor kids

Snel, accuraat èn gezond blind leren typen op internet
Hoeveel tijd brengt u wekelijks achter een computer door? Het is vast langer dan een jaar geleden en korter dan het over een jaar zal zijn. Hoe meer computer-uren u maakt, hoe belangrijker het is uw tijd efficiënt te benutten. Met een toetsenbordvaardigheidscursus leert u de computer blindelings en minstens dubbel zo snel bedienen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat wie 'blind' kan typen niet alleen veel tijd bespaart, maar ook minder fouten maakt en betere teksten schrijft. Een cursus toetsenbordvaardigheid beschermt bovendien tegen RSI..

Met TypeStars leert u in korte tijd snel en nagenoeg foutloos typen met àlle vingers zonder steeds op het toetsenbord te kijken. Deze vaardigheid krijgt u vooral door veel oefenen. En daartoe biedt TypeStars alle gelegenheid, waar en wanneer u maar wilt. Thuis, op de zaak, met een laptop op de camping, overal komt u na het inloggen bij TypeStars terecht in een vertrouwde omgeving, waar u direct verder kunt gaan met de oefening waar u gebleven was. Er zijn speciale lesprogramma's voor kinderen, volwassenen en senioren. Programma's, die rekening houden met hobby's, interesses en voorkeuren. Bij de jeugdcursus kunnen veel oefeningen in spelvorm worden gedaan, terwijl bij de cursus voor senioren tal van oefenteksten een cultuurhistorische inslag hebben. Daarbij heeft u op elk moment inzage in uw oefenresultaten en vorderingen. Desgewenst is TypeStars er voor u alleen. Ondervindt u echter steun of een stimulans bij oefenen in groepsverband of wilt u ervaringen delen met medecursisten, dan is TypeStars voor u veel méér dan een typecursus.

Opleiding blindtypen volgens het tienvingersysteem

Een virtuele gemeenschap van 'toetsenisten'
TypeStars is een Internet-gemeenschap van particulieren, scholen, bedrijven en instellingen die vanuit verschillende invalshoeken betrokken zijn bij het verwerven van vaardigheid in het bedienen van het toetsenbord van een moderne computer. Bij uw aanmelding kunt u aangeven of u de cursus geheel zelfstandig wilt volgen of als lid van de TypeStars-gemeenschap. Kiest u voor het laatste, dan verschijnt uw naam op een lijst van medecursisten in uw leeftijdscategorie, die even ver zijn met de cursus als u en die bovendien de interesses delen die u bij uw aanmelding hebt opgegeven. Met deze cursisten kunt u contact opnemen.

Binnen uw vriendengroep kunt u oefenresultaten vergelijken en als uw typetalent tot bloei komt kunt u zelfs deelnemen aan de TypeStars Competitie, waarin u zich kunt meten met andere typetoppers. Maar waar en met wie u ook communiceert, als u daar prijs op stelt blijft u volstrekt anoniem. Niemand zal u tijdens het oefenen storen of ongevraagd benaderen met informatie. U bepaalt altijd zelf wanneer en met wie u contact wilt leggen.

TypeStars in het onderwijs

TypeStars is de meest complete en effectieve typemethode voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Geen andere opleiding blindtypen biedt zoveel geavanceerde mogelijkheden tegen geringe investeringen in tijd en geld. TypeStars werkt volledig via internet. Leerlingen, leerkrachten en ouders hebben altijd en overal direct toegang tot zowel de typelessen als tot heldere rapporten en grafieken die actuele leerprestaties en vorderingen weergeven.

TypeStars is een adaptieve lesmethode, wat inhoudt dat oefeningen niet vastliggen, maar dynamisch voor elke leerling op maat worden samengesteld. Vaardigheden ontwikkelen zich bij elk kind anders en TypeStars houdt daar rekening mee, net zoals een goede leerkracht dat doet. Door dynamische adaptieve instructie leren kinderen met TypeStars sneller en nauwkeuriger typen dan met de gangbare statische methoden.

Een veelzijdige cursus blindtypen voor scholieren

TypeStars rekent definitief af met de oefenboekjes. Boekjes zijn statisch: de oefeningen zijn altijd voor iedereen hetzelfde, terwijl elke leerling anders is. Daarbij staat overtypen uit boekjes haaks op wat kinderen juist moeten leren: blindtypen, ofwel typen door uitsluitend naar het beeldscherm te kijken. De eindeloos herhaalde driehoeksbeweging boek-toetsenbord-beeldscherm werkt vertragend, belemmert het leerproces en is ergonomisch onverantwoord. Ruim 15% van de leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs vertoont reeds de eerste verschijnselen van RSI!

TypeStars zet groepsdynamiek volop in bij het leerproces. Leerlingen oefenen online in virtuele (niveau)groepen of typeklassen en kunnen verworven vaardigheden onderling vergelijken. Eventueel kunnen cursisten zich, op individuele basis of in groepsverband, met elkaar meten qua typesnelheid en accuratesse. Leerlingen motiveren elkaar! Daarmee sluit TypeStars helemaal aan op de belevingswereld en verwachtingen van de internetgeneratie. Met TypeStars leren kinderen op een gezonde en plezierige manier efficiënt omgaan met het (schrijf)gereedschap dat zij hun hele leven dagelijks zullen gebruiken: het toetsenbord van een computer.

TypeStars helpt RSI voorkomen

In de top 10 van beroepsziekten staat RSI op nummer 3 (bron: Bureau Beroepsziekten FNV). Naar verwachting zal RSI over enkele jaren de lijst aanvoeren en dat is triest. Triest vanwege het menselijk leed en de aanzienlijke economische schade, maar ook omdat RSI meestal met simpele maatregelen kan worden voorkomen.

RSI ontstaat door eindeloos herhaalde bewegingen in combinatie met een verkeerde zit/werkhouding en stress. Als zodanig is RSI iets van alle tijden, maar omdat werkzaamheden in toenemende mate zittend achter de computer worden uitgevoerd is het probleem tegenwoordig groter dan ooit. Meest schrijnend is nog dat RSI steeds vaker al bij scholieren wordt geconstateerd. Dat vormt de basis voor nog veel grotere problemen in de toekomst.

Het is evenwel onterecht de computer als hoofdschuldige aan te wijzen. De computer is slechts gereedschap, zoals een spade. Iedereen kan zonder schadelijke gevolgen een tuintje omspitten, maar een hovenier die niet leert zijn spade ergonomisch te hanteren belandt na verloop van tijd in de WAO. De meeste computergebruikers werken dagelijks langer met het toetsenbord dan een hovenier met zijn spade spit, zonder dat zij hebben geleerd het gereedschap ergonomisch te bedienen.

Bij blindtypers komt RSI nauwelijks voor. Voor wie een echte typecursus heeft gevolgd is een correcte zit/werkhouding vanzelfsprekend. Hij of zij gebruikt systematisch alleen de lichaamsdelen die bestand zijn tegen eindeloos herhaalde kleine bewegingen: de handen en alle vingers. Dat gebeurt automatisch en ontspannen, zonder de aandacht te hoeven verdelen tussen het bedienen van het toetsenbord en het bedenken van tekst. Blindtypers werken 2 tot 5 maal sneller dan niet-blindtypers en schrijven betere teksten met 2 tot 5 maal minder moeite.

Met een goede cursus kan iedereen in enkele weken systematisch en ergonomisch blind leren typen, maar slechts 1 op de 10 mensen kiest hiervoor. De rest heeft zichzelf leren typen, in de overtuiging dat het mettertijd steeds beter zal gaan. Zij zitten voorover gebogen achter de computer, turend op het toetsenbord, hamerend met 2 of 4 vingers. Arm- en polsbewegingen moeten de posities van ongebruikte vingers overbruggen. Onophoudelijk knikt het hoofd tussen toetsenbord en beeldscherm. Schrijven doen zij zo snel als met een pen. En 's avonds gaat werk dat niet af is mee naar huis, samen met verkrampte schouders en een stijve nek. Sommige mensen houden dit jaren vol, een werkzaam leven lang.

Leer nu blindtypen met TypeStars. Investeer enkele weken om jaren te besparen. Investeer in tijd en gezondheid en trek uiteindelijk de conclusie: "Blindtypen? Dat had ik jaren eerder al moeten leren! Waarom is toetsenbordvaardigheid niet opgenomen in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO)?".

Kijk voor een proefles op www.TypeStars.com

| Veelgestelde Vragen | Mail Team TypeStars | Kosten & Kortingen | Controleer een Typediploma | Inschrijven |

TypeStars | Instructie blind typen op internet | ©  Copynet - Frank van Hoof - KvK 17056511