Log in, alstublieft.
 
Foto-album
Eventueel kunt u het album openen in een nieuw venster.

De saga van Anton komt tot een apotheose

Interactief geocachen met een smartphone

De wereld van Bedevaartcache 3

Proclamatie van Zijne Heiligheid Dominicus II
Navigeren in vliegtuigstand

Een CloudCache staat of valt met een stabiele internetverbinding. Binnen de bebouwde kom is altijd voldoende 'bereik'. Vandaar dat een CloudCache als VII Benkskes, die zich in een stadspark afspeelt, gebruik maakt van een permanente internetconnectie.

De Queeste voltrekt zich echter ver buiten de bebouwde kom, in een gebied waar op veel plaatsen niet eens kan worden getelefoneerd, laat staan dat er een stabiele internet-verbinding kan worden opgebouwd. Daarom moet de Navigator vooraf in de webbrowser worden geladen. Een goede browser biedt bovendien de mogelijkheid webpagina's lokaal op te slaan, zodat ze ook offline kunnen worden gelezen. Als u de Navigator op deze manier bewaart kunt u er altijd over beschikken, ook als er onderweg iets fout gaat en er diep in het bos geen bereik is om de Navigator via internet te laden.
In een gebied zonder (goed) bereik zal een mobiel apparaat toch voortdurend blijven proberen een stabiele communicatieverbinding op te bouwen. Dat kost veel energie en als een verbinding tot stand komt is deze meestal slecht en van korte duur. Als computergegevens door een slechte verbinding niet compleet worden geladen, zal het mobiele apparaat verschillende pogingen ondernemen om de ontbrekende data alsnog binnen te halen. Dat kost tijd en er treden vaak synchronisatieproblemen op die resulteren in een vastloper.

BELANGRIJK: laad de Bedevaart Navigator bij aanvang van de tocht in de browser  en zet vervolgens ALLE communicatiefuncties van uw mobiele apparaat UIT. Dat gaat op de meeste smartphones en tablets gemakkelijk door de 'vliegtuigstand' te activeren. Uw mobiele apparaat zal dan geen signalen meer uitzenden (wat aan boord van vliegtuigen vaak verboden is). In vliegtuigstand zal een smartphone of tablet onderweg bij geen of onvoldoende bereik niet voortdurend proberen toch een verbinding op te bouwen, met alle risico's van dien.
Elke reis begint met een eerste stap. Dit zijn de eerste 5 stappen van uw derde bedevaart, nadat u thuis via het openingsspel het internet-adres van de Navigator en de startcoördinaten van de Queeste hebt achterhaald.

1. Test de Navigator. Deze werkt naar behoren als uw actuele coördinaten op het radarscherm verschijnen. Dat kan even duren. Ook de afstand tot het startpunt van de Queeste (parkeerplaats) wordt dan weergegeven.

2. Zet uw smartphone of tablet in vliegtuigstand en controleer of de navigator nog steeds functioneert. Bij sommige smartphones wordt in vliegtuigstand OOK de interne GPSr uitgeschakeld. In dat geval zal de navigator uiteraard niet werken.

3. Sla, indien mogelijk, de webpagina met de Navigator op. Vergeet niet om daarna de vliegtuigstand weer uit te zetten!

4. Reis naar het startpunt van de Queeste en laad daar de Navigator in de webbrowser, via internet of door de Navigator op te vragen die u voor offline gebruik hebt bewaard.

5. Activeer de vliegtuigstand en volg de aanwijzingen van de Navigator, die u door Internetia zal leiden.

Veel plezier en succes !

Bedevaartcache 3 en de Bedevaart Navigator
De Bedevaart Navigator is uw gids in de mythische en magische wereld van Bedevaartcache 3. De Navigator combineert functies van een GPS-ontvanger met een interactieve routebeschrijving, een computerspel en een logboek. De applicatie draait in de webbrowser van moderne mobiele telefoons en tablets. Er zijn echter vele typen smartphones met verschillende besturingssystemen en browsers. Deze beknopte handleiding beschrijft procedures om te testen of de Navigator naar behoren functioneert op uw mobiele apparaat.

De Queeste is een avontuurlijke speurtocht naar de Heilige Graal der Geocachers. De prachtige en zeer afwisselende omgeving is misleidend. Er wachten gevaren, ontberingen en uitdagingen. U wordt belaagd door demonen, die u kunt ontwijken of aanvallen, afhankelijk van uw energieniveau. Vroeg of laat moet u de confrontatie met de demonen aangaan, want alleen zo kunt u de Keurmeesters bevrijden en achterhalen waar de Heilige Graal is verborgen. De Bedevaart Navigator wijst u de weg en toont waar de demonen zich bevinden. De Navigator is beschikbaar na het oplossen van de startpuzzel (zie cachepagina). Ondertussen kunt u testen en oefenen met een vereenvoudigde versie (zie linkerkolom).Attributen
Het attributenveld van de Bedevaart Navigator toont essentiële hulpmiddelen om de weg te vinden en het hoofd te bieden aan dreigingen. U zult zich laten leiden door heilige boontjes, lantaarns, tranen en natuurlijk papegaaien.

Code
De Bedevaart Navigator werkt op alle moderne mobieltjes, maar lang niet alle smartphones zijn voorzien van een ingebouwde GPS-ontvanger. Is GPS beschikbaar, dan leidt de Navigator u automatisch van waypoint naar waypoint. Ontbreekt GPS, dan krijgt u aanwijzingen door codes in te voeren die u onderweg op schildjes aantreft.

Vervolgcoördinaten
Coördinaten die u kunt invoeren in uw oude vertrouwde GPSr als het mobiele apparaat, waar de Navigator op draait, niet is uitgerust met GPS. Doorgaans verschijnen er vervolgcoördinaten na het invoeren van een schildjescode.

Broden
De broden geven nieuwe kracht als uw energieniveau zo ver is gedaald dat u een prooi bent voor de demonen. In de testversie van de Navigator kunt u de boterhammen aanvullen met de code 'brood'. Straks, in 't veld, komt u niet zo gemakkelijk aan nieuwe mondvoorraad!

Energiemeter
Alle activiteiten kosten kracht en om de Queeste tot een succes te maken zult u op de juiste momenten over voldoende energie moeten beschikken. Gelukkig voert de tocht langs herbergen waar u op krachten kunt komen. Helaas weten de demonen dat ook.

Koerswijzer
Vergelijkbaar met de richtingpijl op een gewone GPSr. De koerswijzer is echter niet op alle mobiele apparaten beschikbaar. In dat geval zult u moeten vertrouwen op de pijl van uw vertrouwde GPSr. Een klassieke GPSr mag op geen enkele bedevaart ontbreken!

Demonen
Het radarscherm toont de demonen als stipjes, maar u zult hen nog in hun ware gedaanten ontmoeten! De demonen hebben bezit genomen van de Keurmeesters en om de Graal te vinden zult u de Keurmeesters moeten bevrijden. Probeer de demonen te verslaan met één portie van zes boterhammen. Dominicus II zal u belonen. En gebruik daarna de code 'log'.

Tijdens de Queeste zal het niet zo eenvoudig gaan. Dan spelen ook factoren als afstanden, locaties, personages, wapens en intriges een rol. In de testversie van de Navigator is het een kwestie van afstand en energie. Ontwikkel nu vast een optimale strategie. Die komt straks in het veld goed van pas.

De Bedevaart Navigator en energiebeheer
Efficiënt gebruik van energie is de sleutel tot een succesvolle Queeste. Let niet alleen op de energie-indicator van de Navigator, maar ook op die van uw smartphone. U bent minimaal 5 uur onderweg. Test daarom of de Navigator ten minste 5 uur onafgebroken kan draaien op uw mobiele telefoon. Na het laden van de Navigator kunt u de internet-verbinding verbreken om energie te sparen. Doet u dat niet, dan houdt uw smartphone het waarschijnlijk nog geen 2 uur vol en zult u straks in het veld halverwege de tocht stranden. Bij de meeste tablets speelt het energievraagstuk uiteraard niet of nauwelijks.

Bedevaartcache 3 is gebaseerd op QualityCaching Mobile, kortweg QCM: geocaching in verbinding met een sturende en coördinerende website. QCM is geschikt voor relatief korte cachetochten, omdat de batterijen van hedendaagse mobieltjes door een permanente internet-verbinding snel worden uitgeput. Dat stelde de bedenkers van Bedevaartcache 3 voor een keuze: de Queeste drastisch inkorten of zorgen dat de Navigator kan functioneren zonder connectie met het internet.

Kiezen voor het laatste betekent dat alle route-informatie aan het begin van de tocht wordt geladen en, samen met gegevens die onderweg worden verzameld, in de Navigator wordt opgeslagen. Sluit u (per ongeluk) de Navigator, dan gaat alle data verloren. De volledige versie van de Navigator is overigens voorzien van een optie waarmee u de status van de tocht veilig kunt stellen, zodat u bij een ‘ongelukje’ niet helemaal opnieuw hoeft te beginnen. Het is echter zaak deze optie te benutten voordat het scherm van uw mobieltje op zwart gaat.

De Bedevaart Navigator en het GPS - virtueel of met schildjes?
QCM impliceert het gebruik van een smartphone met ingebouwde GPSr. Uw positie wordt doorgegeven aan de website, die reageert met het sturen van aan een bepaalde etappe of locatie gerelateerde aanwijzingen of achtergrondinformatie. Met het besluit om de Navigator onafhankelijk van het internet te laten functioneren, kwam tevens het idee om de applicatie ook geschikt te maken voor telefoons zonder ingebouwde GPSr. Afhankelijk van het feit of de Navigator op uw smartphone of tablet een GPSr aantreft, loopt u de ‘virtuele route’ of de ‘schildjesroute’.

Bij de virtuele route (met GPS) volgen de gebeurtenissen elkaar automatisch op en wordt uw positie aangegeven op de kaart. Tijdens de schildjesroute zoekt u onderweg naar plaatjes met codes die u moet invoeren om verder te komen. De meeste codes doen vervolgcoördinaten verschijnen, die u in uw vertrouwde GPSr kunt zetten. Daarmee lijkt de schildjesroute nog het meest op het klassieke geocachen, terwijl de virtuele route … tja, laten we maar zeggen, ervaringen en uitdagingen van een geheel andere Orde biedt. Eventueel kunt u eerst de schildjesroute lopen en later, als u een nieuwe smartphone met GPS-functie heeft aangeschaft, de tocht nog eens ‘virtueel’ overdoen. Pas dan zult u ten volle genieten van de rijkdom aan locaties, karakters en verrassingen die de derde bedevaart voor u in petto heeft.

De Bedevaart Navigator en behoedzame browsers
Verschijnt de Navigator in de webbrowser van uw mobiele apparaat zoals op de bovenstaande illustratie, en slaagt u erin de demonen te verslaan, dan kunt u in elk geval de ‘schildjesroute’ lopen. Is uw smartphone of tablet voorzien van GPS, dan komt de Navigator helemaal tot zijn recht. Als het goed is staan de coördinaten van uw huidige locatie dan bovenaan het radarscherm. Is dat niet het geval, zoek dan een plek op waar de ingebouwde GPSr is verzekerd van een onbelemmerde ontvangst.

Is uw mobiele apparaat voorzien van GPS en staat u buiten, maar toont het radarscherm niet de actuele coördinaten, controleer dan of de GPSr is geactiveerd. Dat gebeurt lang niet altijd automatisch. Ook is het mogelijk dat de webbrowser een blokkade vormt. Webbrowsers tonen niet alleen webpagina’s, ze beschermen computers en smartphones ook tegen mogelijke schadelijke invloeden van internet-applicaties.

Google heeft een plug-in voor webbrowsers ontwikkeld om deze blokkade op een veilige manier op te heffen: Google Gears. Toont de Navigator na meerdere pogingen onder verschillende omstandigheden niet de actuele coördinaten, voer dan de code ‘gears’ in. De Navigator zal contact leggen met de website van Google Gears en proberen de plug-in te installeren. Is uw webbrowser niet geschikt voor Gears, dan kunt u altijd nog de ‘schildjesroute’ lopen ... of een webbrowser gebruiken die compatibel is met Gears.

De Bedevaart Navigator en Opera Mobile
Werkt de Gears plug-in niet met uw browser, dan kunt u op deze site voor het Windows Mobile platform een browser downloaden die in combinatie met Gears is getest: Opera Mobile. De browser is verpakt in een CAB-bestand en zal zichzelf installeren wanneer het bestand op een Windows smartphone wordt aangeklikt in de File Explorer. Uw favoriete browser blijft intact en u kunt Opera later weer simpel verwijderen.

Installeer uitsluitend de wat oudere versie van Opera Mobile die hier wordt aangeboden. Nieuwere versies van de Opera browser zijn niet 'gears-compatibel'. Laad de Bedevaarder Navigator in Opera Mobile en voer de code ‘gears’ in om de plug-in te installeren. Als het goed is toont de Navigator daarna uw actuele coördinaten en tevens de afstand tot het startpunt van de Queeste. Is dat niet het geval, dan is de ingebouwde GPSr waarschijnlijk uitgeschakeld. Uw smartphone is vast voorzien van een programma om de GPSr aan te zetten.

Ondervindt u problemen met de testversie van de Navigator, dan vindt u wellicht een oplossing of het forum. Hier kunt u ook oplossingen publiceren voor problemen die u zelf hebt ondervonden en verholpen bij het gebruik van een bepaalde smartphone of tablet. Anderen kunnen hier wellicht weer hun voordeel mee doen.