Log in, alstublieft.
 

Tips en richtlijnen voor het maken en verbergen van een QualityCacheU wilt zelf een cache maken en aanmelden bij QualityCaching.com. Prima! Maar denk er niet lichtvaardig over. De kosten van het vervaardigen van een geocache zijn te verwaarlozen en aanmelden is gratis, maar elke cache vergt een aanzienlijke investering in tijd en creativiteit. En met het plaatsen van de cache is de kous niet af. U blijft verantwoordelijk voor uw creatie en dat betekent dat u de cache periodiek moet controleren en onderhouden.

Uitgangspunten
Uitgangspunten zijn uw creativiteit en ervaring. Over het eerste beschikt u vast in ruime mate. Is geocaching echter nieuw voor u, spoor dan minimaal vijftig geocaches op voordat u zelf een cache gaat maken. Laat u zich inspireren door het vernuft van ervaren medecachers en bedenk ondertussen hoe u hen kunt evenaren of zelfs overtreffen, qua locatie, idee en uitvoering.

De locatie
Zoek een plek voor uw cache. Dat is niet moeilijk. Iedereen kent bijzondere plekjes in zijn of haar omgeving. Misschien zijn de locaties niet bijzonder genoeg om te worden vermeld in de folder van de plaatselijke VVV, maar elke plek heeft een geschiedenis en een bestemming. Mogelijk heeft de plek voor u een bijzondere betekenis. Het is uw taak het verhaal van de locatie te vertellen, en wel zo dat het medecachers kan boeien.

Neem een klapstoel mee en ga een een poosje op de gekozen locatie zitten. Beoordeel de plek met uw gezonde verstand. Kan er in de omgeving een mooie wandeling worden uitgezet? Is er gelegenheid de cache zodanig te verstoppen, dat deze niet toevallig door wandelaars kan worden gevonden? Kunnen medecachers er ongestoord zoeken en loggen of moeten zij continu op hun hoede zijn voor argeloze wandelaars? Ligt er glas of zwerfvuil? Worden er honden uitgelaten die de cache tevoorschijn kunnen snuffelen. Is er een hangplek van jongeren in de buurt? Kortom: kies een rustige, afgelegen en bij voorkeur verscholen plek om te voorkomen dat uw cache wordt vernield of spoorloos verdwijnt.

Vermijd plaatsen waar het zoeken gevaar oplevert, zoals (snel)wegen en spoorlijnen, en plekken waar een cache aanstoot kan geven (begraaf- en gedenkplaatsen). Mijd ook plekken waar een geocache voor misverstanden kan zorgen. Bedenk dat zo’n geheimzinnige kist bij toevallige vinders alarmbellen kan doen rinkelen. U wilt niet dat de snelweg wordt afgesloten omdat bij een viaduct een verdachte kist is aangetroffen, zeker als de eigenaar van de kist eenvoudig kan worden achterhaald. De meeste geocaches zijn verstopt achter bomen en struiken op enkele meters van bospaden en stille landwegen en dat is niet zonder reden.

Voelt u zich op de gekozen locatie te gast? Als het om een landgoed of recreatiepark gaat vast wel. Vraag in dat geval toestemming aan uw gastheer of terreinbeheerder om de cache te plaatsen. Elke vierkante meter van de BeNeLux heeft een eigenaar, maar bij de meeste vierkante meters gaat het om openbare ruimte waar u zonder meer een cache kunt verbergen zolang deze geen gevaar, schade of overlast veroorzaakt.

Heeft u als locatie voor uw cache een natuurgebied op het oog, vraag dan ALTIJD toestemming aan de beherende instantie, waarvan u het telefoonnummer op de bekende borden aantreft. Uw gezonde verstand en uw kennis schieten in die situatie mogelijk tekort. Op die stille open plek midden in het bos overnacht wellicht een roedel reeën of groeien zeldzame orchideeën. De lokale boswachter kan u dat vertellen en vervolgens een minder kwetsbare plek aanwijzen waar u zonder bezwaar een cache kunt plaatsen.

Boswachters zijn, net als QualityCachers, natuurliefhebbers en bovendien een bron van informatie waaruit u kunt putten om het verhaal van de locatie te vertellen. De meeste boswachters zijn graag bereid hun medewerking te verlenen en zullen uw cache op hun ronden door het gebied zelfs regelmatig controleren en contact met u opnemen als iets niet in orde is. Stel hen in een vroeg stadium van uw plannen op de hoogte. Leg uit wat de bedoeling is en toon de route op een kaart.

Boswachters zijn over het algemeen zielsverwanten van geocachers, maar treft u onverhoopt iemand die niets van geocaching wil weten, respecteer dan zijn of haar standpunt. Zet een schitterende speurtocht uit in het betreffende gebied, waarbij u zich houdt aan alle daar geldende regels, en verstop de cache vervolgens in openbare ruimte BUITEN het natuurgebied. Dat kan ook nodig zijn als zich in het gebied reeds een geocache bevindt en de beheerder een tweede cache afwijst.

Het idee
Het maken van een geocache is als het schrijven van een boek. U schrijft de eerste pagina’s en de lezers vullen het verhaal aan met hun eigen belevenissen. Na enkele jaren telt uw boek honderden pagina’s. Zorg dat het een boeiend boekwerk wordt, door uw mede-auteurs iets te bieden om over te schrijven.

Elk boek en elke cache begint met een idee. Een idee dat boeit en verrast. Geef uw fantasie de ruimte en bezorg uw medecachers een onvergetelijke (mid)dag. Werk aan een reputatie als topplaatser en zet een adembenemende speurtocht uit die eindigt met het vinden van een kwaliteitscache. Weet u op dit moment nog niet precies hoe u dat aan moet pakken, ga dan geocachen om inspiratie op te doen. En vergeet niet de naam van de gekozen locatie of het gebied aan te bieden aan een zoekmachine op Internet. De kans is groot dat u wordt geconfronteerd met een vloed van informatie en tal van aanknopingspunten voor een origineel verhaal of thema voor uw cache.

De uitvoering
Maak de cachebeschrijving voor de webpagina. Hiervoor moet u vast onderzoek verrichten. Verzamel informatie over de locatie en (de historie van) het gebied en verwerk deze in de aanwijzingen om de cache te traceren. Eventueel kunt u medecachers vooraf wat huiswerk laten doen zodat zij goed geïnformeerd aan de tocht beginnen en daardoor dubbel genieten van de omgeving en bezienswaardigheden onderweg.

Zet een mooie wandelroute uit waarbij u medecachers onderweg laat zoeken naar aanwijzingen om hun tocht te vervolgen. Maak gebruik van cijfers en letters op borden, omgevingskenmerken (het aantal stammen van de berk op de kruising), verstop mini-caches (jam- of kruidenpotjes) en/of breng (duurzame) schildjes met vervolgcoördinaten aan op hekken en wandelpaaltjes. Doseer het aantal aanwijzingen zorgvuldig en zorg dat er voldoende afstand ligt tussen de verschillende waypoints. Etappes van een halve kilometer zijn ideaal.

U kunt het uw medecachers zo makkelijk of moeilijk maken als u wilt, maar zorg dat de vraagstukken en opdrachten te maken hebben met het thema van de cache, de omgeving of met oriëntatie- en navigatietechnieken. Maak berekeningen niet nodeloos ingewikkeld. Opgaven mogen best pittig zijn, waardoor de cache een hogere mentale uitdaging vormt, maar laat mensen geen ellenlange reeksen variabelen verwerken als het ook simpeler kan.

De container
Een QualityCache is een waterdichte doos of kist, die minimaal plaats biedt aan een pen en een logboekje op A6-formaat. Echter, hoe groter de cachecontainer hoe beter en hoe groter de uitdaging om deze goed te verstoppen. Vaak is het beter grote caches juist niet te verbergen. Sommige caches zijn opvallend aanwezig, maar worden niet direct als cache herkend omdat ze zijn vermomd als put of schakelkast.

Voorzie de cache van ruilspulletjes en denk daarbij ook aan kinderen, die cachen met hun ouders en het geweldig vinden om een goedgevulde schat aan te treffen. Stop geen voorwerpen in de cache die niet in kinderhanden thuishoren, zoals aanstekers of messen. Plaats ook geen etenswaren in de cache. Deze kunnen bederven, maar worden ook geroken door dieren die de cache opgraven en vernielen. De kunststof verpakking van voedsel of snoepgoed kan schade toebrengen aan de gezondheid van dieren.

Zet op de kaft van het logboekje een boodschap voor wandelaars die de cache per ongeluk vinden. Leg uit dat het om een spel gaat en vraag hen de cache weer goed te verbergen op de plaats waar hij is gevonden. Voeg ook uw contactgegevens (telefoonnummer) en/of het logo met het Internet-adres van de site toe, zodat mensen u in bijzondere gevallen kunnen bereiken. Voorbeelden van boodschappen voor toevallige vinders, die u kunt downloaden en eventueel aanpassen of aanvullen (Word-documenten):
- Nederlands
- Engels (groot)
- Engels (smal)

Wat de verstopplaats betreft: het is geen kunst een cache zodanig te verbergen dat deze niet of slechts moeilijk, na het afprikken van vele vierkante meters bodem, kan worden gevonden. Voorkom echter dat de omgeving wordt omgewoeld en verstoord. Kies een markante plek, die niet opvalt bij reguliere wandelaars, maar die door geocachers direct als een mogelijke verstopplaats wordt herkend.

Begraaf de cache niet, maar dek deze toe met takken en bladeren tussen de wortels van een opvallende boom. U kunt de cache ook verstoppen onder een boomstronk, steen of tegel of vermommen als een vogelhuisje, broedkastje of (gemeente)paaltje.

U merkt het: er komt een hoop bij kijken voordat u de cache kunt aanmelden bij QualityCaching.com. Neemt u deze elementaire richtlijnen en voorzorgen in acht, dan zal uw cache niet alleen snel worden goedgekeurd en gepubliceerd, maar ook tot in lengte van jaren blijven bestaan, tot groot plezier van generaties geocachers.